Privacy Policy                                 mei 2018

 

 

 

Pedicure Nienke Jonker hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Nienke Jonker houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

-          Vragen om uw uitdrukkelijke mondelinge toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als pedicure praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.

 


Mijn naam is Nienke Jonker en ik ben gediplomeerd medisch pedicure sinds 2017.  Vanuit mijn woonplaats Haren bied ik u een professionele en deskundige pedicure behandeling bij u aan huis.

Ik verzorg uw nagels, verwijder eelt, kloven en likdoorn en leg pijnplekken drukvrij. Naast goede voetverzorging vind ik een prettig contact heel belangrijk. Met aandacht voor uw voeten én voor u!

 

 

BEHANDELING

 

  • Knippen en dun maken nagels

  • Verwijderen eelt, kloven en likdoorns

  • Nagels verzorgen en glad maken

  • Uitgebreid incrèmen van de voeten

  • Nagellak indien gewenst (€6 extra)

  • Knippen nagels van handen indien gewenst (€6 extra)

 

 

 

 

TEL: 050-5347516/06-53212202

nienkejonker@outlook.com

http://www.pedicurenienkejonker.nl

Gentiaanweg 37

9753 BB Haren gn

KVK 64089487

                                                                  BTW NL129074585B01

                                                                  Aangesloten bij brancheorganisatie ProVoet 312979

                                                                 Geregistreerd bij Procert met Kwaliteits Registratie Nummer 14267

 

PEDICURE NIENKE JONKER